Kampanya Kapatıldı

Seçim Barajı Kaldırılmalıdır

Bu kampanya 92 destekçiye ulaştı


Ülkemizde sistem değişti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Milli iradenin Meclise tam olarak yansımasını engelleyen seçim barajı ise bu değişikliklerden hiç etkilenmeksizin aynı yerinde duruyor. 1983 yılından bugüne kadar “Milletvekili Seçimi Kanunu” uyarınca milletvekili seçimlerinde uygulanan yüzde 10 seçim barajı demokrasi bakımından Türkiye'yi dünyanın en geri ülkelerinden biri durumuna düşürmektedir. Buna göre Türkiye genelinde toplam geçerli oyların %10 unu alamayan partiler bir tane dahi milletvekili çıkaramadığı gibi aldığı tüm oylar da yanıyor, boşa gidiyor. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde bu oranda bir baraj yoktur. Yüzde 10 seçim barajı bu nedenle ülkemizde milli iradeyi engelli hale getirmekte, milletimizin kendi meclisinde eşit ve adil temsilini zedelemektedir.

Seçim barajının kaldırılması ülkemizin en acil ve hayati konularından birisidir. Her görüşün, her düşüncenin Mecliste temsil edilmesi ile Meclis daha enerjik ve verimli bir hale gelecek, bu enerji tüm ülkeye yayılacaktır. Mademki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yürütmede istikrar olacak, o zaman söyleyecek sözü olan herkesin TBMM kürsüsünde kendini ifade edebilmesi sağlanmalı ve adaletin yerini bulması temin edilmelidir.

Seçim barajının kaldırılması, sürekli tekrarlanan bir ve beraberiz söyleminin hayata geçirilmesi anlamına da gelecektir. Toplumsal barış ve bir arada yaşama kültürümüze de önemli katkıları olacaktır.

Barajın yüksekliği yüzünden gönül rahatlığı ile oy kullanamadığı için insanlarımız ya kerhen oy kullanıyor ya da hiç sandığa gitmiyor. Milletimizin önemli bir kısmı Mecliste kendisinin tam olarak temsil edildiğini düşünmediğinden içine sinerek iradesini sandığa yansıtamıyor. Bu yüzden her seçimde “ehveni şer” çokça duyageldiğimiz bir söz oluyor. Seçim barajı kalkıp tam manası ile özgür bir biçimde oy kullanma imkânı getirildiğinde millet, iradesinin tam olarak yansıdığı Meclisi içten gelen bir duyguyla sahiplenir ve yönetimde daha aktif bir rol oynar, parlamento daha katılımcı bir görünüme kavuşur.

Milletin iradesine pranga olan seçim barajı bir an önce kaldırılmalıdır!Bugün Alev imzanı bekliyor!

Alev Sezen bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Seçim Barajı Kaldırılmalıdır». Alev ve imza atan diğer 91 kişiye katıl.