Schimbarea formei actuale de scriere a Transilvaniei în forma firească de Transsilvania

0 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 100.


Se impune corectarea numelui de Transilvania în cel de Transsilvania. Chiar dacă dublu "s" nu este uzual limbii române, trebuie respectată etimologia și proveniența latină a cuvântului compus Trans+Silvania. Forma actuală nu se poate identifica cu Ținutul ce se dorește asfel descris.


Trans = dincolo, peste

Silvania = ținut împădurit, zonă împădurită

 Așadar, Transsilvania reprezintă Ținutul ce poate fi accesat doar trecând, din oricare punct cardinal, prin păduri respectiv zone împădurite. Forma de Transilvania este o ciuntire gravă a etimologiei expresive de origine latină, ciuntire care duce la pierderea sensului cuvântului.