Kampanya Kapatıldı

Bütler hakkımızdır!

Bu kampanya 168 destekçiye ulaştı


Erzurum Atatürk Üniversitesi bütler geri gelsin kampanyayı imzala!

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19.06.2012 tarihli toplantısında, "yıllık veya yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; ilgili yarıyıl veya yılsonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına girmeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; koşullu başarılı öğrenciler ile not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilere ilişkin düzenlemenin yükseköğretim kurumu senatolarınca yapılmasına; final sınavında geçerli olan başarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanmasına; bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesine; 2011-2012 güz dönemine ait bütünleme sınavları da dâhil bütünleme sınavlarının 2012-2013 öğretim yılı başlamadan önce yapılmasını sağlayacak şekilde, sınav tarihlerinin yükseköğretim kurumları tarafından belirlenmesine ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasına" karar verilmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere yök ün öğrencilere tanıdığı yasal hakkı kimse öğrencilerden alamaz yada erteleyemez buna kimsenin hakkı yokdur.Her üniversitede olduğu gibi bizim de hakkımız olanı istiyoruz BÜTLER geri gelsin!Bugün tenzile imzanı bekliyor!

tenzile çağlayan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «sbf@atauni.edu.tr: Bütler hakkımızdır!». tenzile ve imza atan diğer 167 kişiye katıl.