Να κλείσει το ScamZino

Να κλείσει το ScamZino

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
PATAGON Patagon started this petition to Saz Community

Να κλείσει επιτέλους αυτό το ScamZino που μόνο στόχο έχει την παραπλάνηση των ανθρώπων που παρακολουθούν τον Saz. Καμία Ανοχή σε αυτό το ψέμα!

0 have signed. Let’s get to 25!
At 25 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!