Uludağ Üniversitesi itiraz ediyor!

Uludağ Üniversitesi itiraz ediyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Sayın Uludağ Üniversitesi Rektörü ve senatodaki hocalarım tarafına Ahmet Çiçek bu kampanyayı başlattı

Sayın hocalarım. 

Final sınavlarında test olan sınavlar için soruların 3 erli gruplar halinde geleceğini , gelen gruptaki soruyu yapmadan diğer gruba geçiş yapamayacağımızı ve geçiş yaptıktan sonra önceki gruplara geri dönüş yapamayacağımızı öğrendim. Bu uygulamanın kopya çekilme işleminin engellenmesi için yapıldığı söyleniyor. Bu uygulama kopya işlemini engellemekten ziyade dersine çalışan çalışmayan tüm öğrencileri cezalandırmak oluyor.
Sınav esnasında diyelim ilk gruptaki bir soruyu yapabildim yada hiçbirini yapamadım ama diğer gruptaki tüm soruları yapabileceğim. Bu uygulama bana diğer gruptaki soruları görmek istiyorsan. İlk gruptaki sorulara doğruluğundan emin olmadan rastgele bir şık işaretlemeye zorluyor ve sınav anında vaktim kaldığında geri dönüp belki yapabilecekken benim bu soruyu yapmamı engelliyor. Bu uygulama genel anlamda test tabiatına aykırı.
Henüz sınavlar başlamamışken sizleri bu kararı gözden geçirip Uludağ Üniversitesine yakışan bir şekilde iptal etmeye davet ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim .

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.