Bayramda Tatil İçin Ülkelerine Giden Sözde Mülteci Suriyeliler Türkiye'ye Geri Alınmasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Merhaba;

İlgili haberin kaynağı: 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808191034822550-kurban-bayrami-kirk-bine-yakin-suriyeli-ulkesine-dondu/

Konuyla alakalı çektiğimiz YouTube videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=KLdBilq5130

Türkiye’nin de taraf olduğu Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesinin YUKK md. 61 hükmünde mülteci, “Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen yabancılar ile bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya dönmek istemeyen vatansızlar” olarak tanımlanır.

2018 ağustos ayında Türkiye'de sığınmacı olan 40 bine yakın Suriyeli mülteci Suriye'ye kurban bayramında bayramlaşma için gitti. 

Yukarıdaki anlaşmada yapılan tanıma baktığınızda kabaca kendi ülkelerinde barınmak istemeyen insanlar olarak tanımlanan mülteciler, söz konusu haberde de görüleceği gibi yıllardır kaçtıkları ülkeye geri dönüp tatil amacıyla bir süre kaldıktan sonra tekrar Türkiye'ye dönüyor. Bu sürece baktığımızda ülkelerindeki savaş durumunun son bulmuş olduğu ve bu insanların mülteci statüsünü kaybetmesi gerektiği açıktır.

Bir diğer yandan ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin topluma adaptasyon noktasında yaşadığı sıkıntılar, toplumun düzenini bozma, kültürünü değiştirme, halkı kışkırtacak bazı olaylara karışma durumları apaçıktır. Hergün suriyelilerin karıştığı kavgalar ve cinsel saldırı haberleri duyulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının da Suriyelilerin varlıklarından duydukları rahatsızlık bilinmektedir.

Bu sorunların çözülmesine başlangıç olarak bayram tatili için ülkelerine dönen Suriyelilerin tekrar Türkiye'ye alınmaması için bu kampanyayı başlattık. İlgili makamlara sesimizi duyurmamız için bizi desteklemeniz çok önemli. 

Destekleriniz için teşekkürler.