petition gia na dkioksumen tus minjies pu to skatepark je na ferumen tus skaters piso!

petition gia na dkioksumen tus minjies pu to skatepark je na ferumen tus skaters piso!

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
savinioz mitir started this petition to savinioz and

eeeeeee an fiun oi minjies enan katharos o topos i guess je enna eshi mboliko space gia tes shones<333333333333 (grafw arketus paragrafus sto sxolio dextu to separakalo)

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!