Smanjiti cijenu putnih troskova izviđačima

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Predlažem da zatražimo:

Veće sufinanciranje putne karte članovima Saveza izviđača Hrvatske za prijevoz vlakom. Time bi dobili veći odaziv izviđača na aktivnosti Saveza izviđača Hrvatske što bi privuklo više mladih da se upišu na izviđače.Na taj način bi se manje udruge i one s manje članova "oživjele". Republika Hrvatska bi na taj način zadržala novac koji bi u suprotnom otišao stranim jeftinijim autobusnim kompanijama, čime bi porastao BDP jer izviđača ima mnogo.