ร้องเรียน Free Little Lotus (Buanoi) and other primates - global campaign Jodie Broad และ 3 คนอื่น

Save Gorilla Little Lotus (Buanoi)

We need the world to help us convince the Thailand owner of the Pata high-rise Shopping Mall Zoo to release Little Lotus and the other primates into better environments with family groups of their own kind. They live alone, in a world of concrete and steel, with zero stimulation. A life of boredom and solitude for our great primate cousins is the cruelest fate of all... please sign and share our petition.

แคมเปญรณรงค์นี้จะถูกส่งไปที่:
 • Free Little Lotus (Buanoi) and other primates - global campaign
  Jodie Broad
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
 • พณฯนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
  พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา

Jodie Broad ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 93,411 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
วันนี้ – Jodie นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

Jodie Broad อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«Save gorilla trapped in shopping mall zoo for 30 years! Help find homes for Little Lotus and other primates living in steel concrete cages with no sunshine!» คุณสามารถร่วมกับ Jodie และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 93,410 คน ได้แล้วตอนนี้เลย