#Saveแหม่มโพธิ์ดำ หยุดดำเนินคดี กับแหม่มโพธิ์ดำ

เพจแหม๋โพดำกล้าที่จะออกมาให้การและขอบคุณแหม๋ที่เชื่อในเสียงของประชาชน

5 months ago
Shared on Facebook
Tweet