#Saveแหม่มโพธิ์ดำ หยุดดำเนินคดี กับแหม่มโพธิ์ดำ

แหม่มช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด เป็นการช่วยทำให้สังคมดีขึ้น และเป็นตัวอย่างของความถูกต้อง ในการใช้ชีวิต

Amonchai Kitisripanya, ระยอง, Thailand
5 months ago
Shared on Facebook
Tweet