#Saveแหม่มโพธิ์ดำ หยุดดำเนินคดี กับแหม่มโพธิ์ดำ

เชื่อว่า สังคมเราต้องการคนแบบนี้
เปิดโปง ในสิ่งที่ชั่วร้าย ทำให้สังคมเราน่าอยู่ คนชั่วจะได้ไม่กล้าโกงกินค่ะ

Shared on Facebook
Tweet