Petition Closed

Intrekking burgerschapsvoorstel N-VA

This petition had 141 supporters


Volgens het burgerschapsvoorstel van Sarah Smeyers zullen kinderen uit gemengde huwelijken (waarbij één van de ouders niet-Belg is) op hun 18e een examen moeten afleggen om te bevestigen of ze al dan niet de Belgische nationaliteit verdienen. Hoewel de exacte details van het voorstel (wie, wat en hoe) op zich laten wachten en de N-VA voorlopig alleen maar meer verwarring veroorzaakt met antwoorden op vragen, is het voor de weldenkende mens wel duidelijk dat dit voorstel kant noch wal raakt. Een kind van een Belg is en blijft een Belg, daar kan geen voorwaardelijkheid noch examen met trivial pursuit-vragen aan vasthangen. De wereldgeschiedenis heeft ons al voldoende geleerd dat mensen opbergen in vakjes van ras, nationaliteit, religie of welk ander criterium dan ook, alleen maar miserie, haat en zelfs bloedvergieten met zich meebrengt. Kunnen we in deze geglobaliseerde wereld alsjeblieft minder in hokjes denken en wat meer in allesomvattende cirkels? Het is de mix van culturen, religie en kleur die ons heeft gemaakt tot wat we vandaag zijn. En dat is helemaal zo slecht nog niet. Als Belgen én wereldburgers vragen wij dan ook met aandrang de afvoering van dit burgerschapsvoorstel.Today: Belgen en Wereldburgers is counting on you

Belgen en Wereldburgers needs your help with “sarah.smeyers@n-va.be; bart.dewever@n-va.be: Intrekking burgerschapsvoorstel N-VA”. Join Belgen en Wereldburgers and 140 supporters today.