Ner med hamburgarna, välkomna handburgarna!

Ner med hamburgarna, välkomna handburgarna!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Kalle Nylander started this petition to SAOL

Kungen är död, länge leve kungen!

Svenskar hatar svengelska. Hamburgaren är en fiktion som fått ben, en boja på det svenska språket.

Handburgaren är logisk, den är sann och den är korrekt. En burgare du håller i handen. 

Man äter väl inte burgare med fötterna? Med kniv och gaffel? Vi är väl inte djur? Nej du äter en burgare med handen, du äter en handburgare helt enkelt.

I sann Greta-anda så gör vi det här på rätt sätt från och med nu. Nu ändrar vi på det som är fel, tillsammans. 

Jag kallar på Svenska Akademiens Ordlista att rätta detta fel en gång för alla.

Handburgare. En sån du håller i handen.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!