Çevre Yatırımlarını Tamamlamayan Santrallerin Çalışmasına #izinvermeyin

Mücadele alanı:İklim Krizi
Bu kampanya, "İklim Krizi" mücadele alanındaki 14 imza kampanyasından birisi.Bu mücadele alanı hakkında daha fazla bilgi et.

Çevre Yatırımlarını Tamamlamayan Santrallerin Çalışmasına #izinvermeyin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafına TEMA Zonguldak İl Temsilciliği bu kampanyayı başlattı

Kömürlü termik santrallerine çevre yatırımı muafiyeti verilmemesi için 2019 yılında başlattığımız bu kampanya, yasa tasarındaki Madde50'nin veto edilmesiyle başarıya ulaşmıştı. Ancak santraller gerekli yatırımları tamamlamadan, havayı ve çevreyi kirletmeye devam ederek "geçici izin belgesiyle" tekrar çalışmaya başladı. #izinvermeyin demek için kampanyamızı tekrar imzaya açtık. Daha önce başardık, tekrar başarabiliriz. 

2020 yılının ilk altı ayında gerekli çevre yatırımı olmadığı için kapatılan kömürlü termik santraller,  "geçici faaliyet belgesiyle" ile tekrar çalışmaya başladı ama baca gazı arıtımı için hangi yatırımları yaptıkları ve emisyonlarının limitlere uygun olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat bu santraller şu anda çalışmaya ve korona ile boğuştumuz şu zor günlerde, havamızı kirletmeye devam ediyor.  

Ayrıca, 2019 yılında kömürlü santrallere çevre mevzuatına uymaları için tanınan altı yıllık muafiyetin bitmesine beş gün kala yapılan ani bir yönetmelik değişikliğiyle kül depolama alanlarında gerekli yatırımlarını sağlamayan santrallerin çalışabilmesinin önü açılmıştı. 2020 yılında sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri tarafından bu değişikliğe dava açılmıştı. Mahkemenin şimdi verdiği karara göre; kül depolama sahasının sızdırmaması için gerekli yatırımları yapılmadığı halde yönetmelik değişikliği kapsamında çevre izni alabilmiş santrallerin izinleri artık geçerli değil ve derhal faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı’na sesleniyoruz: ‘Çevre yatırımlarını tamamlamayan santrallerin havamızı ve suyumuzu kirletmeye devam etmesine #izinvermeyin!’ 

Çok yakında güzel haberleri alacağımıza inancımız tam.

Kampanyayı destekleyen kurumlar:

TEMA Zonguldak Temsilciliği

Yaşanabilir Zonguldak Platformu

Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu Elbistan

Muğla Çevre Platformu

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

Turgutlu Çevre Platformu / Manisa

Salihli Çevre Derneği / Manisa

Temiz Hava Hakkı Platformu

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 150.000.
150.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanya Change.org’da en fazla imzalanan kampanyalardan birisi olur.