Türkiye'nin Önemli Doğa Alanlarından Sandras Dağı Madenlerle Yok Edilmesin.

Türkiye'nin Önemli Doğa Alanlarından Sandras Dağı Madenlerle Yok Edilmesin.

7.738 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
Başlama tarihi:
Kampanyanın muhatabı:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve

Bu kampanya neden önemli?

Muğla'nın Sandras Dağı, 1995'te 1. Derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilmesine ve Doğa Derneği tarafından tamamı önemli doğa alanı olarak raporlaştırılmasına rağmen madencilikle yok olma tehdidi altında. Ülkemizde maalesef bitki çeşitliliği açısından önde gelen alanlardan birisinin maden ruhsatlarından korunması mümkün olamıyor. TEMA’nın raporuna göre, dağın %94’üne maden ruhsatı verilmiş durumda. 

Maden şirketlerinden sadece birinin faaliyete geçmesiyle, bölgede  33 bin ağaç kesilecek ve 11 ton patlayıcı kullanılacak. Alanın ruhsatlarla kaplı olduğunu düşünürsek, bu rakamların çok ötesinde tahribatın önü açılıyor. 

Sandras Dağı'nda yer alan, Türkiye’nin en yaşlı karaçam ormanı (250-700 yaş) ve eşsiz yaban hayatı ile mutlak koruma statüsüne sahip Kartal Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın ise tamamı, %100'ü madenler için ruhsatlandırılmıştır.

Muğla Sandras Dağı’nın maden şirketlerinin kepçeleri ile delik deşik edilmesine izin vermeyelim!

Sandras ve eteğindeki yaylalara, nehirlere, kültürüne, ekosistemine hep birlikte sahip çıkalım.

Doğa canlı bir bedense, Sandras Dağı Muğla için bu bedenin kalbidir. Koruma kullanma dengesi hepimizin karar vereceği önemli vatandaşlık görevidir.

Sandras Dağı, diğer adıyla Çiçekbaba, Doğa Derneği’nin oldukça kapsamlı bir çalışması olan Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları araştırmasına göre, ülkemizde bitki çeşitliliği açısından önde gelen alanlardan birisi. Alandaki endemik bitki oranı oldukça yüksek. Köyceğiz-Ortaca-Dalaman-Beyağaç bölgesinin ana su kaynağı, halkın yaşam kaynağı. Ama tüm bu özellikleri, maden firmalarının telafisi mümkün olmayacak şekilde bu “kalbi” söküp almalarını engellemeye yetmiyor.

“Çiçekbaba, Altınsivri, Gökçeova” kelimelerini duyan yöre halkının aklına önceden el değmemiş doğa, tertemiz buz gibi su, yazı serin kışı karlı ormanlar, asırlık karaçamlar ve ardıçlar, huzur bulduran doyumsuz seyirler gelirdi. Şimdi buna, kırıcı ve yükleyici iş makinalarının vadide yankılanan sesleri, kayaları yükleyip götüren kamyonların tozu dumanı eklendi.

Sandras’ın suyunu kullananlar, buralara pikniğe ve kamp yapmaya gelenler, sorumlu yerel yönetimler, yolunu kullananlar, Sandras’a Altınsivri’ye tırmananlar, bölgeye yazın ayrı kışın ayrı doğası için gelenler; yöre halkı, hiç kimse durumdan memnun değil.

Açık kaynak olarak yayınlanan resmi bilgilere göre Sandras eteklerinde 19 adet ruhsatın çevre etki değerlendirmesini inceleyebildik. Oysa ki TEMA vakfının bölgedeki ruhsatlara ait yayınladığı bilgiler Kartal gölü kesin koruma alanının %100 ünün maden ruhsatlarıyla kaplı olduğunu gösteriyor. Yine aynı çalışma Muğla topraklarının %59 unun, ormanlarının %65 inin maden ruhsatlarıyla kaplı olduğunu gösteriyor.

Köyceğiz gölü ve Dalyan ekosistemi Sandras dağından süzülen sulardan kaynak bulmaktadır. Dağ ve etekleri maden sahalarının ÇED gerekli değildir kararlarıyla dolu. Sayıştay raporları bile ÇED süreçlerindeki uygunsuz raporlara dikkat çekmektedir. Bölgede yapılan çalışmalar sonucu, uluslararası tanınırlığı olan geniş bir Önemli Doğa Alanıdır Sandras ve etekleri.

Önemli doğa alanının bittiği yerde Köyceğiz Dalyan Özel Koruma alanı ve kuzey batıda yaban hayatı koruma sahası vardır. Bu alanların ekosistemi birbirine bağlıdır. Sandras'ta açılan maden sahaları iş imkanı sağlarken aşağıdaki portakal bahçelerini, tarımı, balıkçılığı etkileyecektir. Birimiz kazanırken diğerimiz kaybetmeyelim. Üstelik bu doğada sadece biz değil bizim varlığımızın da garantisi bitki ve hayvanlarla ekosistem var. 

Kesin koruma alanındaki ruhsatlar Maden ve Petrol işleri (MAPEG) tarafından derhal iptal edilmelidir.

Kesin Korunan Hassas alan olarak ilan edilen Kartal Gölü Doğal Sit alanının etrafında geniş bir nitelikli koruma alanı tampon bölge olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilerek ilan edilmelidir. Sandras Dağı’nda maden dahil telafisi mümkün olmayacak doğa tahribatına sebebiyet veren tüm faaliyetler ÇŞB tarafından durdurulmalı ve ilgili kurum izinleri iptal edilmelidir.

Önemli Doğa Alanı, Yaban Hayatı Koruma Alanı , Köyceğiz Dalyan Özel Çevre koruma alanlarında ÇŞB tarafından maden izni taleplerine olumsuz görüş verilmeli, bu alanlar  bütüncül ekosistem olarak değerlendirilip ,gerekli koruma kararları alınmalı, bu kararlar alınıncaya kadar , bu alanlarda Valilikler tarafından ÇED gerekli değildir kararı verilmemelidir.

7.738 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.