Petition Closed

Да помогнем на Хосе да не прилича на бездомник

This petition had 26 supporters


Нека покажем на Хосе, че дългите гащи не са неговия враг! 

Тази подписка е с цел да закараме Хосе на завършването му обръснат и спретнат!

До 30 подписа ще се избръсне!

До 70 ще обуе дънки!

А за общо 200 подписа ще го облечем в костюм!Today: Sandra is counting on you

Sandra Henriksson needs your help with “Sandra Henriksson: Да помогнем на Хосе да не прилича на бездомник”. Join Sandra and 25 supporters today.