Mamaların düşük maliyette ve dışarda kalan hayvanlarımıza verilmesi

Mamaların düşük maliyette ve dışarda kalan hayvanlarımıza verilmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Sancaktepe tarafına Hüseyin Çetin bu kampanyayı başlattı

Dışarda olan hayvanlarımıza yemek su daha çok tahsis edilmesini istiyorum

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.