Kampanya Kapatıldı

Sanat eğitimi her bireyi önemli ölçüde geliştiren bir süreçtir ve her birey bu eğitimi yeterince almalıdır. Bu yüzden Müzik dersi haftada 2 saat olmalıdır.

Bu kampanya 3.613 destekçiye ulaştı


Müzik eğitimi ile ilgili bilinen en büyük yanlış yeteneksiz öğrencilerin müzik dersinde zaten verimli olmayacakları ve sonuçta bu öğrencilerin müzik dersini zaten geçmeleri gerektiği anlayışıdır. Bütün öğrencilerin doğuştan varolan özellikleri geliştirilebilir ve müzik yapma verimlilikleri arttirilabilir. İyi enstrüman çalamayan öğrencilerin çok iyi müzik dinleme ve anlama kapasitelerinin olduğunu derslerimde görmüşümdür. Derslerde gördüğüm bir başka olayda her öğrencinin aslında belirli ritimleri anlama kapasitelerinin oldukça kabul edilebilir düzeyde olmasıdır.

Bunun için; Sanat eğitimi her bireyin gelişimini önemli ölçüde geliştiren bir süreçtir ve her birey bu eğitimi almalıdır.Bugün Ömer imzanı bekliyor!

Ömer Polat bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sanat ve çocuklarımızın gelişimi için müzik dersi en az 2 saat olsun». Ömer ve imza atan diğer 3.612 kişiye katıl.