Sanat Tarihçilerin Ek Göstergesi 3600'e Yükseltilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Sanat tarihi mezunları yıllarca ezilmiş ve haklarını alamamışlardır. Arkeologlar gibi aynı işi hatta daha fazlasını yapmalarına rağmen ikinci planda sayılmışlardır. Aynı arazide beraber çalışmalarına rağmen 2008 yılına kadar teknik sayılmamışlardır. 2008 yılından sonra ise adı teknik olmuş ancak arkeologların düzeyinde ne maaş ne ek gösterge ne ek özel hizmet tazminatı gibi hiç bir haktan eşit bir şekilde yararlanamamışlardır. Dört yıllık fakülte mezunları hem kazı çalışmaları, hem taşınır taşınmaz kültür varlıklarının tespit, tescil, restorasyon gibi çalışmalarında görev alabilmelerine rağmen iki yıllık tekniker ünvanlı pozisyonlarla eşit sayılmıştır. Bazı kurumlarda ünvanları elinden alınmış ve müze araştırmacısı şeklinde bir çok haktan geri bırakılmış bir ünvan altında birleştirilmiştir. Sanat tarihçi ünvanını korumak için, bu adaletsizliğin önüne geçmek için bir imzada sen at.