Samsun, Taşkaracaören'deki kalker ocağı kırma ve eleme tesisi kapatılsın

Samsun, Taşkaracaören'deki kalker ocağı kırma ve eleme tesisi kapatılsın

131 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
Başlama tarihi:

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Merve Boynukalın

 06.04.2022

T.C. SAMSUN VALİLİK MAKAMINA

​Samsun ili Havza ilçesi Taşkaracaören Mahallesi Mevkiinde Mehmet YÜCE tarafından işletilen köy girişinde mevcut haliyle 25 hektarlık alanda köy mezarlığına yaklaşık 300-400 metrede faaliyet gösteren Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisinin kapatılması yönünde bölge halkı tarafından birçok girişimde bulunulmuştur. 

​Ocağın çalışma ruhsatının iptalini ve kapatılmasını beklerken, ilgili firma 100 hektarlık “Kapasite Artışı” talebiyle bölge halkının karşısına çıkmıştır. Söz konusu İşletme tarafından “Kapasite Artışı” için hazırlanan ÇED Raporu bölge halkının sunduğu gerekçe, itiraz, belge ve ÇED Raporundaki yanıltıcı bilgiler nedeniyle ilgili Bakanlık tarafından durdurulmuştur.

​Taşkaracaören mahallesi sınırları içinde yer alan söz konusu ocak açıldığından beri bölge insanının kabusu olmuş ve olmaya devam ediyor. Maalesef bu taş ocağı, bu topraklarda doğmuş ve büyümüş pek çok insanın bilgisi dışında köydeki bazı insanların cehalet ve zaaflarından yararlanılarak açılmış ve bölgede büyük tahribata neden olmuştur. 

​Taş Ocağı bitişiğindeki bazı arazi sahiplerinden çeşitli yöntemlerle ikna edilerek arazileri ellerinden alınmıştır. 

​Biz bölge insanları olarak mevcut durumdan son derece rahatsızken ve mevcut ocağın faaliyetine son verilmesini beklerken yine Taşkaracaören sınırları içinde faaliyette bulunan  “Birleşim Madencilik San. T. A. Ş.” adlı firma “Kapasite Artışı” talebiyle diğer firmayla neredeyse aynı sınırları kapsayan bir alan için tekraren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. 

​Öncelikle sorulmak gerekir ki neden önceden reddedilmiş aynı sınırları kapsayan bir “Kapasite artış talebi” başka bir Firma tarafından dillendirilmekte ve tekraren gündeme getirilmektedir. 

​Bu bölgede talep edilen Kapasite artışının ilgili Bakanlıkça kabulü ve ilgili Firmanın faaliyete başlaması demek bölgede tam bir çevre felaketi olması demektir.

​Mevcut halde bile daha şimdiden pek çok olumsuzluk yaşanmaya başlanmıştır. 

​-Bahse konu bölgede endemik türler olma olasılığı çok yüksektir. Hepimiz biliyoruz ki Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerle korunan, nesli tehdit altındaki türlere zarar vermek çok büyük suçtur. Bu konudaki çalışmalar bilimsel ölçütler ekseninde gerçek boyutuyla yapılmış mıdır? 

​- Karadeniz bölgesinde arazi engebelidir ve bu bölgedeher karış toprak değerlidir. 

​- Samsun Ankara yolu ile Taşkaracaören Mahallesi arasındaki tek ve en büyük orman alanı Mevcut  Ocağınfaaliyetleri ve Birleşim Madencilik San. T. A. Ş. Kapasite artışının kabulü durumunda  tamamen yok olacaktır.  

​- Bu ormanlar içinde tavşan, keklik, tilki vb. birçok hayvan türü yaşıyor, bunlar yok olacaktır. 

​- Bölgedeki meralar kullanılamaz duruma gelmiş hayvancılık büyük darbe almıştır. 

​- Kapasite artışı talep edilen alandaki ormanlar Amasya Orman Müdürlüğünün iradesiyle kestirilmiştir.

​- Kadınlarımız eskiden rahatça gittikleri arazilerine kendilerini güvende hissetmedikleri için gidip gelememektedir. 

​- Söz konusu bölgede tarlalarda tarım yapılamaz durumdadır. 

​- Ocaklara gelen iş makineleri ve kamyonlar köy yolunun işgal etmektedir bu durum tek şeritli ve dar olan yolda köy halkını, hayvanlarını ve araçlarını engellemekte ve tehlikeye sokmaktadır

​- Ocak ile köy arasındaki bazı çeşmelerin suyu azalmış veya kurumuştur. 

​- Yollar tahrip olmuş, bazı konutlarda çatlaklar oluşmuş, toz tüm orman ve tarım alanlarını ve köy mezarlığını kaplamıştır. 

​- Tüm bunlar ortadayken bölgede söz konusu ocağın faaliyetine devam etmesi, ayrıca diğer Firmanın kapasite artış talebinin kabulü, Bölge için bedeli parayla ölçülemeyecek bir felaket olacaktır. 

​Taşkaracaören Mahallesi sakinleri mahallenin farklı yerlerine taş ocağını ve kapasite artışını istemediklerini belirten pankartlar asarak ilgili firmaları protesto etmektedirler. 

​Bir taraftan Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan ağaç dikme kampanyaları devam ederken, diğer taraftan taş ve mermer ocakları nedeniyle binlerce ağacın, bitkinin ve  hayvanın katledilmesi çok acı. Çocukluğumuzda tarım yapılan tarlaların, hayvan otlatılan alanları dev çukurlara dönüşmesi çok üzücü. 

​Konuyla ilgili 12-13 civarındaki ilgili kuruluştan özellikleTarım ve Orman Bakanlığı “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü”, “ Orman Genel Müdürlüğü” , “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü”,  “Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü”, “Samsun İl SağlıkMüdürlüğü” nün tüm bu durumu neden görmedikleri ve seyirci kaldıkları bölge insanı tarafından anlaşılamamaktadır.

​Sizlerden Mezarlığımızın dibindeki Ocağın kapatılmasını, diğer Firma tarafından Kapasite artışı için yapılan  ÇED sürecinin durdurulmasını talep ediyoruz. 

Bilgilerinize arz ederim.

131 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.