YAYLAMA DOKUNMA

YAYLAMA DOKUNMA

415 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Samsun Büyükşehir Belediyesi ve tarafına Eyüp Ercan bu kampanyayı başlattı

YAYLAMA DOKUNMA

Samsun İli Ladik İlçesi Büyükalan Mevkinde bulunan 850 dönümlük Tatlıcak Köyü Yaylası yaklaşık 75 yıl önce köylülerin arasında topladığı paralar ile milli emlaktan alınmış ve köylü birayı 75 Yıldır yayla olarak kullanmaktadır.

2010 yılında samsun Büyükşehir belediyesi uhdesine geçen bu arazı kullanın dışı verimsiz arazi algısı yapılarak mera vasfından çıkartılıp GES güneş enerji santrali projesi yapılmaya çalışmaktadır.

Samsun’un yayladı olarak nitelendirilen Ladik ilçesinin yaylacılık alanındaki en değerli arazisi yöneticilerin mevzuattaki eksiklikleri kendi lehlerine çevirerek köylünün elinden alınmaya çalışılmaktadır.

Tatlıcak köyü halkı yıllardır Ladikte mera hayvancılığı ile geçimini sağlamakta ve bu yaylalar onlar için geçmişten geleceğe biraz bırakacakları ellerindeki tek ekmek kapısıdır.

büyükşehir belediyedi bu yanlış algıdan bir an önce dönmeli ve yaylalar ait olduğu gibi köylünün ekmek kapısı olmaya devam etmelidir.

Asırlardır buralar doğa harikası olarak memlekete değer katarken günlük kazançlar uğruna bu güzelim araziler katledilmemeli.

Yayla köylünün ekmek kapısıdır.

YAYLAMA DOKUNMA

 

415 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.