Salvem/Salvemos/Save Rehabilitació de Mútua de Terrassa

Petición cerrada

Salvem/Salvemos/Save Rehabilitació de Mútua de Terrassa

Esta petición ha conseguido 1.349 firmas


ENS TANQUEN LA REHABILITACIÓ DE MÚTUA DE TERRASSA

Donada la situació actual de la crisi econòmica, el Servei de rehabilitació de l’Hospital Universitari de Mútua de Terrassa està plantejat per un expedient de regulació d’ocupació (ERO) del 97,3% del personal sanitari, 71 persones (que inclou metges, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, auxiliars, administratius i logopedes). Això implicaria el desmantellament del nostre servei i no poder atendre a una població aproximada de 400.000 persones que inclou els municipis de Terrassa- Sant Quirze, Sant Cugat, Valldoreix, Les Planes, La Floresta, Rubí, Mirasol i Viladecavalls. Però amb l’agreujant que per determinades patologies, la majoria d’elles neurològiques i molt greus, aquest número supera el milió d’habitants.

NOS CIERRAN LA REHABILITACIÓN DE MUTUA DE TERRASSA

Dada la situación actual de la crisis económica, el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitari Mútua de Terrassa (Barcelona, España) se ha planteado para un expediente de regulación de empleo (ERE) del 97.3% del personal sanitario, 71 personas incluyendo médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones, auxiliares, administrativos y logopedas. Esto implicaría el desmantelamiento de nuestro servicio y dejar de atender a una población aproximada de 400.000 personas incluyendo los municipios de Terrassa-Sant Quirze, Sant Cugat-Valldoreix, Les Planes, La Floresta, Rubí, Mirasol y Viladecavalls. Con el agravante de que para ciertas patologías, la mayoría de ellas neurológicas y muy graves, este número supera el millón de habitantes.

CLOSURE OF REHABILITATION OF MUTUA DE TERRASSA

Given the current economic crisis, the Service's Rehabilitation Hospital Universitari Mutua de Terrassa (BARCELONA, SPAIN) has arisen for a record of employment regulation (ERE) of 97.3% of health personnel, 71 people including doctors, physical therapists, occupational, auxiliary administrative and speech therapists. This would involve the dismantling of our service and stop serving a population of approximately 400,000 people including the municipalities of Sant Quirze Terrassa, Sant Cugat-Valldoreix, Les Planes, La Floresta, Rubí, and Viladecavalls Mirasol. With the added difficulty that for certain diseases, most of them very serious neurological and this number over one million inhabitants.Hoy: Servei Rehabilitació cuenta con tu ayuda

Servei Rehabilitació Mútua de Terrassa necesita tu ayuda con esta petición «Salvem/Salvemos/Save Rehabilitació de Mútua de Terrassa». Únete a Servei Rehabilitació y 1.348 personas que ya han firmado.