Petición cerrada

SALVEM LA BADIA DE FORNELLS-ATUREM EL PORT ESPORTIU PRIVAT LA VOLUNTAT D’UN POBLE CONTRA L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA

Esta petición ha conseguido 5.200 firmas


SALVEM LA BADIA DE FORNELLS-ATUREM EL PORT ESPORTIU PRIVAT

LA VOLUNTAT D’UN POBLE CONTRA L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA

El nostre objectiu és aturar el projecte urbanístic anomenat: PROJECTE INSTAL·LACIONS NÀUTIQUES LA UA FOR-6, BAHIA DE FORNELLS, MUNICIPI D’ES MERCADAL, Expedient 8053/2013 AIA.

Un port esportiu privat de les dimensions i a la ubicació projectades és absolutament aberrant, sobredimensionat i innecessari.

•  Perquè va en contra de la pròpia essència de l’illa de Menorca que és Reserva de la Biosfera.

•  Perquè la badia de Fornells és reserva marina, un lloc d’interès comunitari (LIC).

•  Perquè el dragat necessari suposaria malmetre el fons marí, la desaparició de la posidònia, la destrucció d’un paratge natural inigualable, i la construcció de l’espigó previst canviaria el règim de corrents marines de l’interior de la Badia, fets de conseqüències  desconegudes i irreversibles.

•  Perquè amb l’esforç dels propis fornellers, el poble i el seu entorn s’han preservat de les aberracions urbanístiques.

•  Perquè és un projecte que no respon a les necessitats del poble de Fornells sinó a una voluntat de negoci basat en l’especulació urbanística en benefici d’una sola persona.

•  Perquè atempta directament contra el patrimoni del poble: la seva badia i la seva façana costanera.

•  Perquè la contaminació visual és, a més d’exagerada, inevitable, per tant modificaria extraordinàriament el paisatge.

I perquè és un atemptat ecològic, és contrari al sentit comú i va en contra de la voluntat de tot un poble.

El nostre objectiu i el nostre compromís és aturar el port esportiu privat, necessitem la teva signatura.

 CLICA, ACTÚA, SIGNA!

 

SALVEMOS LA BAHÍA DE FORNELLS-CONTRA EL PUERTO DEPORTIVO PRIVADO

LA VOLUNTAD DE UN PUEBLO CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTICA

Nuestro objetivo es parar el proyecto urbanístico: PROYECTO DE INSTALACIONES NÁUTICAS LA UA FOR-6, BAHIA DE FORNELLS, MUNICIPI D’ES MERCADAL, Expediente 8053/2013 AIA.

Un puerto deportivo privado de las dimensiones y en la ubicación proyectada es absolutamente aberrante, sobredimensionado e innecesario.

•  Porque va en contra de la propia esencia de la isla de Menorca que es Reserva de la Biosfera.

•  Porque la bahía de Fornells es Reserva Marina y un paraje de interés comunitario (LIC).

•  Porque el dragado necesario supondría un grave deterioro del fondo marino, la desaparición de la posidonia oceánica, la destrucción de un paraje natural inigualable, y la construcción del espigón previsto cambiaría el régimen de corrientes marinas del interior de la bahía, hechos estos  de consecuencias desconocidas e irreversibles.

•  Porque con el esfuerzo de los propios “fornellers”, el pueblo y su entorno se han preservado de les aberraciones urbanísticas.

•  Porque es un proyecto que no responde a las necesidades del pueblo de Fornells sino a una voluntad de negocio basado en la especulación urbanística en beneficio de una sola persona.

•  Porque atenta directamente contra el patrimonio del pueblo: su bahía i  su línea costera.

•  Porque la contaminación visual es, además de exagerada, inevitable, por tanto modificaría extraordinariamente el paisaje.

Y porque es un atentado ecológico, es contrario al sentido común y va en contra de la voluntad de todo un pueblo.

Nuestro objetivo y nuestro compromiso es parar la construcción del puerto deportivo  privado, necesitamos tu firma.

 ¡CLICA, ACTUA, FIRMA!

 

SAVE THE BAY OF FORNELLS STOP PLANS TO BUILD A PRIVATE MARINA

THE WILL OF A COMMUNITY AGAINST REAL ESTATE SPECULATION

Our aim is to stop the development project called: PROJECTE INSTAL·LACIONS NÀUTIQUES LA UA FOR-6, BAHIA DE FORNELLS, MUNICIPI D’ES MERCADAL, Expedient 8053/2013 AIA.

To build a private marina of these dimensions in the small bay of Fornells does not make sense.

•  It undermines the island of Menorca´s role as a Biosphere Reserve (recognized under UNESCO's MAB Programme to ensure sustainable development based on local community efforts and sound science).

•  The bay of Fornells itself is a marine reserve and a Site of Community Interest (SCI) to be preserved.

•  The necessary dredging would damage the seabed and cause the disappearance of its unique Mediterranean seagrass and the destruction of a exceptional natural setting. The planned construction in the bay would change the naturally occurring system of currents irreversibly.

•  Up until now, thanks to the effort and engagement of locals, the town and its surroundings have been protected against unsustainable and inappropriate building projects.

•  It is a project that would be to the detriment of the village of Fornells and its inhabitants; a business proposition based upon commercial speculation and benefitting only its investors.

•  It will depreciate the natural assets of the people: the bay and the coastal front.

•  Visual pollution, which these plans would make inevitable, would render the beautiful landscape unrecognisable.

It is an attack on common sense that goes against the will of a community.

Our programme and objective is to stop the private marina. We need your signature.

CLICK, ACT, SIGN!

 

SAUVEGARDONS LA BAIE DE FORNELLS-CONTRE LE PORT NAUTIQUE PRIVÉ

LA VOLONTÉ D'UN VILLAGE CONTRE LES SPÉCULATEURS URBANISTIQUES

Notre objectif est d'arretêter le projet: Projet d'installations nautiques à UA FOR-6, baie de Fornells, commune d'Es Mercadal, dossier 8053/2013 AIA.

Un port de plaisance privé de telle dimension et à l'emplacement prévu est absolument aberrant, surdimensionné et innécessaire:

•  Parce qu'il va en contre de la nature de l'île de Minorque, Réserve de la Biosphère

•  Parce que la baie de Fornells est une réserve naturelle marine et un LIC (bien d'intérêt commun)

•  Parce que le dragage, nécessaire pour faire ce port, supposerait un grave impact sur les fonds marins, la disparition de la prairie de posidonia de la zone et la destruction d'un paysage inégalable. La construction de la digue prévue supposerait la déviation des courants marins á l'intérieur de la baie, ayant des conséquences inconnues et irréversibles.

•  Parce qu'avec l'aide des fornelliens, le village et son entourage la baie  a été préservée des aberrations urbanistiques

•  Parce que c'est un projet qui ne correspond en aucun cas aux nécessités de Fornells, sinon uniquement à un négoce d'spéculation urbanistique à l'avantage d'un seul individu

•  Parce qu'il agit directement contre le bien du village, sa baie et son alentour

•  Parce que son impact visuel serait, á part d'être exagéré, une atteinte au paysage

Et parce que c'est un crime écologique, contraire á tout bon sens ainsi qu' á la volonté du village.

Notre objectif et compromis est d'arrêter le projet du port nautique privé. Votre signature nous est nécessaire.

AGISSEZ, CLIQUEZ, SIGNEZ !

 Hoy: Plataforma Salvem Fornells cuenta con tu ayuda

Plataforma Salvem Fornells necesita tu ayuda con esta petición «SALVEM LA BADIA DE FORNELLS-ATUREM EL PORT ESPORTIU PRIVAT LA VOLUNTAT D’UN POBLE CONTRA L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA». Únete a Plataforma Salvem Fornells y 5.199 personas que ya han firmado.