Bursa'ya Nefes Ol!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Salgın Hastalıklardan Dolayı Taktığımız Maskeleri Hava Kirliliği Yüzünden de Takmak İstemiyoruz!
#BursayaNefesOl

Nilüfer Gençlik Meclisi ve Fridays For Future Bursa’da bulunan genç aktivistler olarak havamız hakkında endişe duymakta ve bizim çağrımıza imzacı olan 48 kurumla birlikte hakkımız olan temiz havayı istemekteyiz.

Bursa 5 yıldır kronik bir hasta şehir. Hastalığı ise hava kirliliği. Şehrimiz, yönetim birimlerinin hava kirliliğine dair çözümcül politikalar oluşturması ve bunları gerçekleştirmesiyle bu hastalıktan kurtulabilir.

Kirli hava sağlığımızı her yönden kötü etkiliyor. Güncel çalışmalar; uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin, ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle Covid-19 ve benzeri salgın hastalıklara yakalanma/olumsuz etkilenme riskinin daha yüksek olduğunu belirtmektedir.

Bursa’da, hava kalitesi ölçüm istasyonlarından çıkan verilere göre 2019 yılında kirletici madde (PM10) ortalama yoğunluk değeri Türkiye ve Avrupa mevzuatlarına göre belirlenen limit değerin 2, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limit değerin 4 kat üstündedir.

Bursa, 2019 verilerine göre yılın %68'inde yani 248 gün boyunca kirli hava soludu.

Hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelere indirilseydi trafik kazalarında ölenlerin 7 katı kadar kişinin (yaklaşık 52000) ölümünün önlenebileceği belirtilmiştir.

Bursa’ya Nefes Ol kampanyamıza herkesin desteğini bekliyoruz.

Talebimiz: Bursa’ya temiz hava!

Bursa’ya temiz hava için yerel yönetimlerden talep ettiğimiz çözümler:
1. Bursa Temiz Hava Eylem Planı’nın acilen etkin bir şekilde hayata geçirilmesi
2. Paris Anlaşması’nın onaylanması
3. Mevcut ormanlarımızın mutlak ölçüde korunması
○ Orman alanlarımızın, ilgili yönetmelikler dahilinde korunmaya
alınması
○ Orman ekosistemlerinin etkin bir şekilde izlenmesi, gelişen
teknolojiden faydalanmak suretiyle insansız koruma
sistemlerinin kurulması
○ Tarım ve yerleşim amaçları için orman alanlarının tahribinin
kontrol edilmesi
○ Orman ve orman ürünlerinin kontrollü kullanımı
○ Doğal varlıklarımız hakkında envanter çalışmalarının
yapılması, insan kaynaklı tahribatların bir daha meydana
gelmemesi için gerekli yaptırımların alınması
4. Bursa’daki tarımsal faaliyetlerde ilaçsız politikaların oluşturulması
○ Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi
○ Tarımsal kalkınma üzerine; akademi, çitçi ve yerel
yönetimlerle işbirliği
○ Tarımsal üretimde yerelleşme
5. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösterecek “Hava ve Çevre Komisyonu’nun” kurulması
○ İlgili komisyonun içerisinde; akademik odaların, yerel yönetim
temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yer
alacağı danışma kurulunun oluşturulması
○ Faaliyet gösterecek komisyonun kamuoyuna hesap
verebilecek nitelikte çalışması
6. Enerji verimliliği konusunda politikalar geliştirilmesi, yaşam alanlarımızın proje çatısı altında yağmalanmasına izin verilmemesi
○ Enerji projelerinin karar aşamalarında; enerji verimliliği, enerji
demokrasisi ve küçülme ekonomisi gibi kavramların göz
önünde bulundurulması
7. Çalışma izni olmadığı halde aktif olan termik santrallerin faaliyetlerinin insanlar tarafından ihbar edilebilmesi için sosyal medya iletişim ağlarının oluşturulması
8. Mevcut tüm termik santrallerinin kapatılması. Kapatılma sürecinde adil iyileşmeye önem verilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi
9. Projelerin izin aşamalarında “Sağlık Etki Değerlendirme” sürecinin mevzuatlar aracılığı ile uygulanması
10. Bursa hava kalitesi izleme istasyonlarının 7/24 açık tutulması, var olan istasyonların bakımının yapılması ve istasyon sayılarının arttırılması
11. Alternatif ulaşım araçlarının kullanılması, gerekli teknik iyileştirmelerin yapılması ve tüm yaş grupları için teşvik edici faaliyetlerde bulunulması
12. Hava kirleticilerinin sınır limitlerinin DSÖ tarafından belirlenen eşik değerlerine indirilmesi (Türkiye’nin belirlediği sınır limitlerine göre PM10’un sınır limiti 40 μg/m³ iken PM2.5 için herhangi bir mevzuatı bulunmamaktadır.)

#BursayaNefesOl

Bizi takip edebilirsiniz:
İnstagram: @bursayatemizhava
Twitter: @bursatemizhava
Facebook: @bursayatemizhava

Notlar:
1-Hava kirliliği göstergelerinden PM10 kirlilik parametresinin 2019 yılı ortalaması; il bazında 60 μg/m3, istasyon bazında ise 84 μg/m3 değerinde kaydedilmiştir. İlgili kirleticinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limiti; 20 μg/m3, Türkiye ve Avrupa mevzuatlarına göre belirlenen limit değeri ise 40 μg/m3’tür.


2-Bir diğer hava kirliliği göstergelerinden PM2.5 kirlilik parametresinin durumu da endişe verici boyuttadır, 2019 yılı ortalaması il bazında 28 μg/m3 değerinde kaydedilmiştir. Kirleticinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen limiti; 10 μg/m3, Avrupa mevzuatına* göre belirlenen limit 25 μg/m3’tür.


3-ÇMO Hava Kirliliği Raporuna göre Bursa Kükürtdioksit kirliliğini yoğun yaşayan kentler arasındadır.


4-ÇMO Hava Kirliliği Raporuna göre Bursa istasyonlarında yapılan azotoksitlerin (NOx) ölçümünde DSÖ, AB ve Ulusal Limit Değer olan 40μg/m3 aşılmıştır.


5-Türkiye’de en çok ölüm ve hastalığa sebep olan risk faktörü sıralamasında hava kirliliği 2007’de 7.sıradayken, 2017’de 6.sıraya yükseldi. Temiz Hava Hakkı Platformunun hazırladığı Kara Rapor çalışmasında, 2017 yılında hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği seviyelere indirilebilseydi trafik kazalarının 7 katı kadar kişinin (yaklaşık 52.000) ölümünün önlenebileceğini ortaya koymuştu.

Destekleyen Kurumlar
1.350.org Türkiye
2.Adana Kent Konseyi
3.Artvin Sanat Kültür Ve Sosyal Dayanışma Derneği (AS DER)
4.Bakırköy Kent Konseyi
5.Bursa Doğa Sporları ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (BUDOST)
6.Bursa Artvin Çevre Platformu
7.Bursa EĞİTİM-SEN
8.Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği
9.Bursa Kadın Platformu
10.Bursa Vegan İnisiyatifi
11.Bursa Tabip Odası
12.Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER)
13.Çankaya Kent Konseyi
14.Çukurova Kent Konseyi
15.Didim Çevre Platformu (DİÇEP)
16.Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
17.Doğanın Çocukları
18.Ekoloji Birliği
19.Eko-Öğrenci
20.FFF Bursa
21.İznik Çevre ve Yaşam Platformu
22.Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
23.Kızıltepe Kent Konseyi
24.Kirazlıyayla Koruma ve Dayanışma Derneği
25.KOZA Dağcılık Kültür Sanat ve Spor Kulübü
26.Kozalak Derneği
27.Kuzey Ormanları Savunması
28.Nazilli Kent Konseyi
29.Nilüfer Çevre Meclisi
30.Nilüfer Gençlik Meclisi
31.Nilüfer Kent Konseyi
32.POLEN Ekoloji
33.Saray Kent Konseyi
34.Savaş Köyü Doğa Ķültür Turizm ve Dayanışma Derneği (SAV-DER)
35.Siirt Kent Konseyi
36.Şarköy Kent Konseyi
37.TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
38.TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi
39.TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi
40.TÜM Emekli-Sen Bursa
41.Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği
42.Uludağ Genç TEMA Topluluğu
43.ULUGIDA Topluluğu
44.Yeni İnsan Yayınevi
45.Yenişehir Çevre Platformu
46.Yeryüzü Derneği
47.Yeşil Düşünce Derneği
48.Yokoluş İsyanı Türkiye (XR)