Salda Gölüme Dokunma Millet Bahçesi Projesi İPTAL edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.

10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına çağrımızdır:

Salda Gölü Platformu olarak başlattığımız “Salda Gölü Koruma Derneği” olarak devam ettiğimiz mücadelenin amacı; gölün doğallığını korumak, gelecek kuşaklara atalarımızdan aldığımız şekliyle devretmektir.

Başından beri “millet bahçesi” yapılmasına karşı çıktık. Bilim insanları, çıplak ayakla bile basılmaması gereken beyaz kumsala, sahile yapılacak yapıların gölü kirleteceği, gölün kendine özgü ekosistemini bozacağı konusunda defalarca uyardı. Projenin iptali için şu anda devam eden üç dava açıldı. Ne bilim insanlarının uyarılarına kulak asıldı ne açılan davalar dikkate alındı.

Korona salgını nedeniyle milletin evlerine kapandığı bu günlerde, vatandaşa sahile inme yasağı da konularak proje uygulamaya konuldu. Daha ilk günden kepçelerle kamyonlarla üstüne basmaya kıyamadığımız beyaz kumsala dalındı. 50 dönümden fazla alan tahrip edildi. Alınan 30 kamyon beyaz kum halk plajına taşınıp yola serildi. Projenin devam ettirilmesi, yapılaşmanın tamamlanması, sahile ve göle büyük zararlar açacaktır. Bu nedenlerle;

Bir an önce;

Millet bahçesi projesi  iptal edilsin.

Salda Gölü Koruma Derneği