Maltepe Üniversitesi Öğrencileri Aşı ve PCR Zorlamasını İstemiyor

Maltepe Üniversitesi Öğrencileri Aşı ve PCR Zorlamasını İstemiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
@sahinkarasar ve tarafına Maltepe Üniversitesi Öğrencileri bu kampanyayı başlattı

T.C Anayasası Madde 42

II. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi : Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.

T.C Anayasa Madde 17

Madde 17 – Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.

Anayasa Mahkemesi kararlarına açıkça aykırı olan, okul internet sitesi ve SMS duyurusunca tarafıma bildirilen kampüse girebilmek için 2 doz aşı veya haftada bir PCR testi isteminize karşın, Maltepe Üniversitesi öğrencisi olarak bedenime hiçbir müdahelede bulunmaksızın ve hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın örgün eğitim öğretim hakkımı kullanabileceğimi, Üniversite yerleşkesine girebileceğimi bildiğimi ve bu sebepten ilgili kararın kaldırılması talebimi uzlaşmacı tavrımla ortaya koymaktayım.

Bu anayasal hakkımızın engellenmesi halinde, üniversitemizin Rektör ve İdari biriminde ilgili kararla alakası bulunan tüm görevlilerden şikayetçi olunacağını, TCK 112.maddesinde Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi Suçu unsuru taşıdığından adli makamlara başvurulacağını, Türkiye Cumhuriyeti özgür ve hür vatandaşı olarak bu dayatmaya boyun eğmeyeceğimizi de bilginize saygı ile sunarım. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.