Doğrulanmış başarı

Corona virüsü tehlikesi dolayısıyla Sabancı Üniversitesi'nin eğitimine ara verilmesi

Bu kampanya 5.532 destekçi ile değişim yarattı!


Sabancı Üniversitesi Genel Sekreterliğine, Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne, Fakülte Dekanlıklarına

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirus (COVID-19) salgını ile ilgili yapılan açıklamalar ve tedbirler endişe vericidir

Öncelikle 100den fazla kayıtlı öğrencisi olan derslerin online hale getirilmesi konusunda alınan kararın herhangi bir bilimsel dayanağı yoktur ve bununla birlikte belirlenen sayının 100 olması herhangi bir mantıksal anlam ifade etmemektedir. Bu önlemlerin bir grup öğrencinin bir araya gelebileceği her alan için uygulanması gerekmektedir.

Kampüsümüz aracılığıyla gerçekleşecek her türlü insan trafiği enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Bu nedenden dolayı alınan tedbirlerin kampüsün her bölgesine uygulanması gerekmektedir. Özellikle ulaşım sağlayan shuttlelar bu konuda dikkat edilmesi gereken araçlardır. Kampüs içinde daha fazla bedava maske ve dezenfektan temini sağlanmalıdır.

Okulumuzdaki öğrenciler COVID-19 salgınının risk grubunda olmasalar bile, asemptomatik yayılabildiği bilinen virüsün taşıyıcısı olarak temasta bulunabileceğimiz, risk grubunda olan insanlar için ayrıca ehemmiyet taşımaktadır. Bu nedenle özellikle kampüsten yayılabilecek bir vaka ailelerimizi ve temasta bulunabileceğimiz risk grubundaki bireyleri tehdit etmektedir. Bu neticede daha kapsamlı ve engelleyici önlemler alınmalıdır.

Medlinedan yapılan yurtdışı seyahat bildirimi açıklaması tatmin edici bir açıklama değildir. Yurtdışı seyahati yapan öğrencilerin bu seyahatleri bildirmeleri yönünde yasal bir zorunluluk veya sonrasında gerçekleşecek yasal bir yaptırım yoktur. Okulun sağlık biriminin bu yönde yaptığı açıklama tutarsız ve kafa karıştırıcıdır.

Kampüsteki öğrencilerin bir araya geldiği: Kafeler bölgesi, yemekhane, fasshane ve IC gibi ortak alanlar özellikle enfeksiyon riski taşıyan alanlardır ve bu nedenle asıl tedbirlerin bu alanlarda uygulanması önem taşımaktadır.

Özellikle vizelerin yaklaştığı bu dönemde ICnin daha yoğun bir öğrenci trafiğine maruz kalacağı açıktır ve bu nedenle sınavların gerçekleştirileceği tarihler yeniden gözden geçirilmelidir.

Bu dönemde gerek yurtiçinde gerek yurtdışında üniversiteler eğitime ara verilmesine karar vermişken okulumuzun da bu önlemi almasının sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Gerekli olduğu sürece de bu tedbirin devam ettirilmesini talep ediyoruz.


Yukarıda belirttiğimiz maddeler Sabancı Üniversitesi öğrencileri olarak duyduğumuz endişeden dolayıdır. Bu dönemde gerek yurtiçinde gerek yurtdışında üniversiteler eğitime ara verilmesine karar vermişken okulumuzun da örgün eğitime ara vermesini talep ediyoruz. Bu süreçte eğitime bir süreliğine tamamen ara verilebilir veya online eğitim şeklinde sürdürülebilir. Üniversitemizin endişelerimizi dikkate almasını ve gerekli önlemleri almasını arz ederiz.

-Sabancı Üniversitesi Öğrencileri

To the Sabancı University General Secretary, Sabancı University Rectorship, Faculty Deanery

The statements and precautions concerning the worldwide Coronavirus (COVID-19) Pandemic are of a most worrisome nature

Firstly, the decision concerning the transformation of classes to online format with more than 100 students has no scientific foundations, together with 100 being the determined number having no logical implications. These precautions have to be taken for every premise wherein students could possibly gather.

All kinds of human traffic that might take place through our campus will increase the risk of infection. Due to this, the precautions taken must be applied to every part of the campus, with the shuttles and related transportation facilities being especially significant in this regard. A supply of masks and disinfectants in much larger quantities are necessary throughout the campus.

Even though the students of our university are in the demographic of least risk for COVID-19, their possible contact with those in the demographics with high risk is a grave concern, knowing that the virus can spread asymptomatically. Therefore, cases spreading from the campus are highly threatening to our families and individuals from the high risk demographics that might get in contact with an infected individual. Thus, further comprehensive and preventive measures need to be taken .

The statement from Medline concerning international travel is quite unsatisfactory, and there are no legal obligations or penalties regarding the enforcement of self-reporting either. The statement made by the schools health authority is incoherent and confusing.

The commons where students gather, such as the Cafe area, Cafeteria, Fasshane and IC have a particular risk for infections, consequently the majority of preventive measures being applied in these specific areas have great significance.

During this particular timeframe with the midterms fast approaching, it is undeniable that areas such as the IC will be subject to much higher student traffic and on that account the time schedule of the exams need to be revised.

With many universities, both abroad and local, having decided to pause education, it is quite a reasonable expectation, for our university to take this precaution as well and we demand that this precaution be continued for as long as necessary.


The aforementioned articles are an aggregation of our concerns as the students of Sabancı University. As many universities, both abroad and local, have resolved to pause education, we demand that our university correspondingly pauses formal education. Education may be altogether paused or continued in online format during this time period. We respectfully request that our university considers our worries and takes the necessary precautions.

-Sabanci University StudentsBugün Arda imzanı bekliyor!

Arda Güner bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Güler Sabancı: Corona virüsü tehlikesi dolayısıyla Sabancı Üniversitesi'nin eğitimine ara verilmesi». Arda ve imza atan diğer 5.531 kişiye katıl.