Sabahattin Ali’nin Ankara’da yaşadığı apartmana yazarın bu binada yaşadığı yazılsın

Kampanya Kapatıldı

Sabahattin Ali’nin Ankara’da yaşadığı apartmana yazarın bu binada yaşadığı yazılsın

Bu kampanya 9.224 destekçiye ulaştı
Çankaya Belediyesi tarafına Özge Çıngay Kabadayı bu kampanyayı başlattı

Sabahattin Ali’nin sürekli ayrı kalmak zorunda kaldığı eşi Aliye Ali ve sevgili kızı Filiz’e yazdığı mektupların adresi olan Karanfil Sokak Adalar Apartmanı Ankaralılar’a hiç yabancı değil aslında. Çünkü Adalar Apartmanı hemen bütün Ankaralılar’ın çok iyi bildiği şimdiki Dost Kitabevi’nin bulunduğu apartmandan başkası değil.

Maalesef bu apartmanda Sabahattin Ali’nin Ankara’da bu binada yaşadığını belirten hiçbir ibare yok. Orada yaşlanmasına müsaade edilmeyen Sabahattin Ali’nin adı bu binada yaşasın.

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 9.224 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş