SAĞLIKTA TEK TİP İSTİHDAM MODELİNE GEÇİLMELİDİR!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Kurumda aynı işi yapan sağlık çalışanları arasında özlük haklar acısından farklılık olmamalıdır. 

Sağlık Hizmeti veren tüm çalışanların özlük hakları mutlaka olmalıdır. Tek bir özlük hakkı olmadan Aile Hekimliği Kamudışı istihtam modeline son verilmelidir.

Sağlık Bakanlığı bu yanlıştan dönerek istihdamda ki çeşitliliğe son vermelidir...