SAĞLIKTA TEK TİP İSTİHDAM MODELİNE GEÇİLMELİDİR!!!