SAĞLIK TEKNİKER VE TEKNİSYENLER 2018/1 PLANINDA YAŞANAN MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİNİ İSTİYOR