Talasemi hastaları kombin ilaca ulaşsın

Talasemi hastaları kombin ilaca ulaşsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Bülent Koçer bu kampanyayı başlattı

#SağlıkİçinEvet

Deferasiroks etkili ilaç aynı anda kullanılmasın diye prospektüsünde yer alan "Şu anda başka bir demir şelatörü ilaç kullanıyorsanız kullanmayınız" ibaresi nedeniyle şubat ayından bu yana diğer şelatörlere hastalarımız ulaşamamakta.
Hastalarımızın kombin olarak kullandığı bu ilaçlarla ilgili ivedi sağlık bakanlığı ilaç ve eczacılık müdürlüğüne ve sgk genel müdürlüğü ilaç dairesi başkanlığının bu problemin çözümü için çalışmalılardır.

Talasemi; dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve önlenebilen kalıtsal bir kan hastalığındır. Akdeniz çevresindeki ülkeler sık görülmesi nedeniyle Akdeniz Anemisi olarak adlandırılmıştır. Aynı zamanda tüm dünyada görülmektedir.

Anne babanın taşıyıcı(minör) olması durumunda gebelik sonucu her doğan çocuğun %25 hasta (major) olacağı gibi %50 şansla taşıyı, %25 oranında sağlıklı da olabilir.

Türkiye nüfusunun % 2.1 taşıyıcı ve nadir hastalıklar gurubunda olan talasemi hastaları sayısı 7000'nin üzerindedir.

Bu problem çözülmezse yaşam kalitemiz düşecek, hastalarımızın sağlıkları kötüye gidecektir. Buna dur diyelim.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.