ODYOMETRİ TEKNİKERLERİ 1000 KADRO İSTİYOR

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.


Sayın; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Bakanı ve Üyeleri:

Sağlık alanında meydana gelen branşlaşma sebebiyle; Odyometri bölümünden mezunuz ve mezun sayısı artmasına rağmen alımlar az oluyor. Milletimizin sağlık ihtiyacına istinaden KPSS ile yapılan alım sayısı, bölümümüzdeki öğrencilerde hayal kırıklığı ve endişe yaratmaktadır. Bunun sebepleri aşağıda belirttiğimiz hususlardır;
Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri odyometri bölümü için sertifikalı eğitimler düzenlemektedir. Yani Hemşire arkadaşlarımıza ek bir eğitim verilerek sertifikasyonla bize ait olan meslek yaptırılmaktadır.
Okul çağı çocuklarda işitme tarama programı kapsamında Halk sağlığı müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezleri kendi bünyelerinde görev yapan ‘’hemşire, ebe veya sağlık memuru tam zamanlı olarak görev almaktadır. İlde bu iş için görevlendirilecek odyometrist varsa tercih edilmelidir.’’ İbaresi yer almaktadır. Halk sağlığı müdürlüklerine ve Toplum sağlığı merkezlerine kendi işimizi yapmak için atamalarımızın yapılmasını istiyoruz.
Toplum sağlığı merkezlerinde, Hastanelere ve diğer kamu kuruluşlarına, Odyoloji bölümünde çalışmak üzere hala hemşire-ebe alımı yapılmaktadır. Bizim görevimiz, neden başka branştaki arkadaşlarımıza yaptırılmak isteniyor?
Eğitimini aldığımız kadroyu istemenin, en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz.
Odyometre için yapılacak personel teminlerinde, Hemşirelik yâda Ebelik mezunları yerine biz Odyometri Teknikerlerine iş imkânı sağlanmasını rica ediyoruz.
Her yıl binlerce mezun gelirken, maalesef beklenen atamalar gerçekleşmiyor.
Çok zor durumda olduğumuzu dikkatinize sunarak yardımlarınızı rica etmekteyiz.
2019-2020 bütçesinde biz Odyometristlere 1000 kişilik kadro istiyoruz.
Saygılarımızla arz ederiz.