2019 Toplu Sözleşme görüşmeleri !!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


2019 yılı temmuz ayında yeni yapılacak olan toplu sözleşme görüşmeleri yaklaşmaktadir. Yalnız,sağlık çalışanları, geride bırakmış olduğumuz yıllardan tecrübe edinmiş oldukları gibi, sendikalardan yine çalışan haklarının kazanımları için umutsuzdur. Bildiğiniz gibi sendikalar çalışanlar için hak aramak yerine hükümet ve muhalefet partileri gibi bir birleriyle didişmekle meşgul olmaktadırlar. Bugüne kadar sağlık alanında doğru düzgün kazanılmış hak bulunmamaktadır. Sağlık çalışanlarının sosyal hakları artması bi tarafa her geçen gün daha çok erimektedir. İdari baskılar yada 3 ayda bir ödenen 90 tl lik sendika ödenegi gibi farklı nedenlerden  dolayı, çalışanlar sendikalardan ilişkilerini kesmeye korkmaktadirlar. Sendikalara üye olmamıza rağmen taleplerimizi anlayacak ,algilayacak hiç bir şekilde, ne bir muhatap nede kâle alacak bir sendika yetkilisi ,nede bir yönetici bulunmamaktadır. Herzaman almış olduğumuz cevap "tecrübe ile sabittir" biz talep ettik ve alacağız siz merak etmeyin. Kimseye sesimizi duyuramiyor isek, birlikte sosyal medya platformlarından sesimizi duyurmak için bir imza kampanyası başlatmak istedim. Hangi sendika üyesi olursaniz olun destek vermenizi istiyorum. Bu imzalar toplu görüşme öncesi bizlere yeniden bir umut olup, sendikaların kendilerine gelip sağlık çalışanları için 2019 toplu sözleşmelerinde ciddi kazanımlar hak etmesi için sendikalara bir uyarı mahiyetinde hazırlanmistir.

Sendikalardan öncelikle toplu görüşmelerde kazanılmasını istediğimiz taleplerin bir kısmını asagida sıralıyorum.

1. Sabit döner sermayenin kaldırılarak maaşa eklenmesi ve Performansa dayalı dönersermayenin kabul edilebilir şekilde iyileştirilmesi.

2.Hafta sonlarının yıllık izinden sayılmaması. 

3.Yıpranma payında daha önceki hizmetlerin de sayılması.

4. Nöbet ücretlerinin %50 artırılması ve birim gözetmeksizin eşit şekilde ödenmesi.

5. Sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramında bir maaş ikramiye verilmesi.

6.Sözleşmeli pozisyonlarda çalışan personelin kadroya alınması. 

7. Sağlık çalışanlarının yalnızca pozisyon unvanlarinda çalıştırılması 

8. İcap nöbeti düzenlemesinin biran önce yasalaşması  ve 130 saate kadar ödeme yapılmasınin sağlanması. 

9. Resmi tatil ve bayramlarda tüm nöbet ücretlerine %100  oranında ödeme yapılması.

10. Sağlık çalışanlarının diğer kurum ve kuruluşların, milli eğitim bakanlığı, sosyal politikalar Bakanlığı, vb. Kurum ve kuruluşların sosyal tesislerinde o kurumun personeli gibi aynı şartlar ve olanaklar'da eşit şekilde yararlandırılası.

Unutmayın! Hep birlikte olursak güçlü oluruz.

Lütfen arkadaşlarınızla paylaşıp destek isteyelim.

Destek veren herkese şahsım adına teşekkür ediyorum.