Sağlık calışanlarına 3600 ek gösterge ve geriye dönük yıpranma payı verilsin.

Recent news

This petition does not yet have any updates