Sağlık calışanlarına 3600 ek gösterge ve geriye dönük yıpranma payı verilsin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 35.000.


İçinde bunduğumuz bu zor koşullarda en ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının hakkı olan özlük haklarını (3600 ek gösterge ve geriye dönük yıpranma payı vs) ayrım gözetmeksizin verilmesini ve bu düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz.