yabancı uyruklu asistan hekimler için adalet

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.


Bizler Türkiye'de çalışan yabancı uyruklu asistan doktorlar olarak bütün Türk kardeşlerimizle Covid-19 pandemisinde omuz omuza mücadele etmekte; görevimizin gereğini yapmaktayız. Korona virus salgınıyla mücadelede üzerimize düşen görevlerin ve yükün farkındayız.

Yabancı uyruklu asistan hekimler olarak TC vatandaşı meslektaşlarımızla hiçbir fark olmadan aynı görevi ve hizmeti yapmamıza rağmen yasal olarak devlet memuru sayılmadığımız için asgari ücretin altında bir maaş(1992 TL) almakta, yalnızca tuttuğumuz nöbetlerin ücretini almakta; fakat başta döner sermaye ve korona virus kapsamında yapılan ek ödemeler ile diğer faydalardan yararlanamamaktayız. Bununla birlikte ne yazık ki başta sağlık olmak üzere diğer hiç bir sosyal güvencelerimiz olmadan büyük bir korku ve endişe ile aralıksız çalışmaya devam etmekteyiz. Bir çok yabancı uyruklu hekim arkadaşlarımız virus nedeniyle sağlık hizmeti almak durumunda kalıp çalıştığı hastaneye ciddi anlamda borçlanmış, dahası hastalık süresi iş kaybı olarak değerlendirilip maddi ve manevi kayıplar ile mağdur olmuştur.

Bizler ülkelerimizden ailelerimiz ile beraber kalifiye bir uzmanlık eğitimi almak için Türkiye Cumhuriyeti'ni seçerek değerli hocalarımızdan en yetkin eğitimi almakta ama aynı zamanda sağlık hizmeti vermekteyiz. 

Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti olarak anayasanın 10. maddesinde belirtilen 'eşitlik ilkesi' ve iş kanununun 5. maddesinde yer alan 'eşit davranma' ilkeleri ile yaşadığımız kaygılara dikkat çekmek istiyor ve kamuoyu vicdanına saygılarımızla arz ediyoruz