Yaşlı bakım Teknikerleri atama istiyor

Yaşlı bakım Teknikerleri atama istiyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına yaşlı Bakım Derneği bu kampanyayı başlattı

Mesleğimiz özel kurumlarda değersizleştirilmiş ve mesleğin gerektirdiği uygulamalar ve girişimler yapılması engellenmektedir. Mezun sayımıza oranla verilen kadrolar oldukça yetersizdir. Mesleğini icra etmek isteyen binlerce Yaşlı bakım teknikeri işsiz bir şekilde karamsardır. Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yüksek puan alan yaşlı bakım teknikerleri alan dışı tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Mesleğimizi icra etmek için sizlerden atama ve yetki arz etmekteyiz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.