Sağlık ocaklarına röntgen cihazı istiyoruz

Sağlık ocaklarına röntgen cihazı istiyoruz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafına Yasin Arslan bu kampanyayı başlattı

Hastanelerin iş yükünü azaltmak için

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.