Kampanya Kapatıldı

SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA HERKESE VERİLSİN...

Bu kampanya 225 destekçiye ulaştı


Sağlıkta Lisans Tamamlama Mağdurları


Bilindiği gibi 19.11.2014 tarih ve 6569 sayılı Kanunun geçici madde 69 da " Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sağlık alanında ön lisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi alanlarında, diğerlerine ise Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği, ebelik ve hemşirelik dışındaki ilişkili alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılır. Bu eğitimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği alanlarda uzaktan eğitim yöntemleri ile verilebilir. Uygulama eğitimleri için Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği yapar. Bu eğitimlerin usul ve esasları Yükseköğretim Kurulunca belirlenir " hükmü uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun olağan planlamalarının dışında, kanuni zorunluluk olarak sağlık alanında lisans tamamlama çalışmaları başlatılmıştır.

Ancak kanun sadece yürürlüğe girdiği tarihten önceki ön lisans mezunlarını kapsadığı için 19.11.2014' ten sonraki mezunlar mağdur olmaktadır.

Yasa değişikliği gerektiren bu konunun bu tarihten sonraki mezunlarıda kapsayacak şekilde çözüme kavuşturulmasını ve temmuz ayındaki sağlıkta lisans tamamlama programının tercih dönemi öncesi tekrar olması muhtemel bir mağduriyetin önlenmesini arz ediyorum.

Bilal ŞAHİN 

İSTANBUL 112Bugün Bilal imzanı bekliyor!

Bilal ŞAHİN bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sağlık Bakanlığı: SAĞLIKTA LİSANS TAMAMLAMA HERKESE VERİLSİN...». Bilal ve imza atan diğer 224 kişiye katıl.