Sağlıkta şiddete sigortadan men cezası

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Sağlık çalışanına şiddet uygulayan kişiler mahkemelerce suçlu bulunduğu taktirde, hayati müdahaleler hariç belli süre için/ suça göre hayat boyu olmak üzere sağlık sigortası kapsamından çıkarılmalıdır. Bu ceza ile ilgili Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğini hekimler olarak arz ederiz.Saygılarımla