Sağlık Yöneticisi olarak atanmak

Sağlık Yöneticisi olarak atanmak

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına Simge KILIÇ bu kampanyayı başlattı

Sağlık Yönetimi mezunu olan insanların kendi branşlarından atanarak çalıştığını görmek çok zor. Halbuki hastanelerin idari bölümlerinde, vezne kısımlarında veya Sekreterlik alanlarında kadrolu eleman her daim olmalıdır. Bu alanlarda geçici elemanlar da çalışmaktadır. En azından tahsilini yapmış kişileri sağlık yöneticilerini idari çalışan, tıbbi sekreter, vezne, büro elemanı, vhki vb. olarak daha çok atayabilmenizi istiyorum. Biz neden okuduk bu bölümü? Hastane nasıl daha iyi yönetilebilir? Neler yapabiliriz sağlık kurumlarında? İnsanlara sağlık alanında ne gibi katkımız olabilir vb.. Bu şekilde yetiştirildik. Atamalar o kadar kıt ki. Şu an 2019/4 ataması var ama Sağlık Yöneticisi alımı yok. Neden? Geçiciler değil de kalıcı eleman lazım. Bu bölüm neden değer görmüyor? Bizleri de bu alımlara, ilerideki alımlara dahil etmenizi istiyorum. Millet 2 yıllık okuyor güzel yerlere geliyor. Madem alım olmayacak, bu bölümler neden açılıyor? En azından tıbbi sekreter, hasta hakları, vezne, sekreter, danışman vb. olarak da atanabilmeyi istiyoruz. Yeter ki sağlık kurumlarında bizlerde var olabilelim. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.