Sağlık personeline uygulanan4+2 sistemi 2+1 olarak değişmeli ve mazeret tayini olmalı.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi uyarınca personel istihdamı yaptı. Ancak bu madde ile personel atandığı yerde ; 4+2 olmak üzere toplamda 6 yıl çakılı olarak kalacak. Bu durum bizleri; aile bütünlüğünü sağlama, eğitim hakkından yararlanma ve sağlık mazereti ile tayin alma gibi haklardan mahrum bırakmaktadır. Ailesinden ayrı kalan, bilmediği şehirlerde zor şartlar altında kalan onlarca insan ya istifa etmeyi düşünüyor ya da istifa ediyor. İstifalar arttıkça sağlık gibi önemli bir konuda hizmet veren kurumlarda aksaklıklar yaşanmaya başlayacaktır. Bizler ile beraber; aynı KHK’nın ilgili maddesine bağlı olarak atanan öğretmen arkadaşlar için yeni bir kanun çıkarılıp sistemin 3+1 olarak düzenleneceği duyuruldu. Bu yeni sistemin de 4+4+4 eğitim sisteminde çalışan öğretmenlerin bir öğrenci grubunu aldığında mezun edene kadar ilgilenmesi için yapıldığına vurgu yapıldı. Ancak sağlık personelinde böyle bir zorunluluk yok. Biz de aynı devletin personeli olarak bizleri mağdur eden bu sistemin; Sağlık Bakanlığınca 2+1 sistemi olarak değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu sayede mahrum kaldığımız haklardan faydalanma şansımız olabilecek.