Psikoloji veya psikiyatri diploması olmayan insanlar psikolojik danışmanlık sağlayamasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Her gün gazetelerde ve televizyonlarda “ilişki uzmanı, yaşam koçu, davranış bilimleri uzmanı” gibi unvanlarla insanların hayatını şekillendirme girişiminde bulunan şahıslarla karşılaşıyoruz. Çoğunlukla Yükseköğretim Kurulu’nun tanımadığı paralı sertifikalara sahip olarak eğitim gördüklerini iddia eden bu şahıslara verilebilecek son örnek, TV8 ekranlarında cinsiyetçi söylemler ve genellemeler eşliğinde davranış analizi yaptığını öne süren Aşkım Kapışmak olmuştur. Toplumun algısını bilinçsizce etkileyen ve bilgi kirliliğine yol açan bu kişilerin kitle iletişim araçlarından uzak tutulmasını, kitle iletişim araçlarında bu konulara ayrılan zamanın eğitimli ve yetkili kişilere atanmasını talep ediyoruz.