Miyelom Hastalarının Sesi ve Desteği Olun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 25.000.


Lütfen VENCLEXTA(Venatoclax) kemoterapi ilacımızın SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından ödenmesine destek olunuz.

Multiple Miyelom; tüm tedavi seçenekleri kullanıldığında iyileşebilen, ilerlemesi durdurulan, nedeni bilinmeyen kemik iliği kanseridir. Fakat hangi ilacın hangi hastaya ne zaman verileceğine ilişkin kesin bir kılavuz yoktur. İlaçlar hastanın tedavi yanıtına göre verilmektedir.Bu hastalıkla ilgili 2000 li yıllardan beri birçok yeni ilaç FDA tarafından onaylanıp dünya çapında kullanıma sunulmuştur.Ne yazık ki Ülkemizde dünya çapında kullanılan yeni ilaçlar Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşınalanmamaktadır.Hastalarımız daha az etkili ilaçlarla tedavi olmaya çalışmakta hayat konforu ve umutları giderek azalmaktadır.Daha az etkili ilaçların kullanılması Hastalığımızı giderek daha da dirençli hale getirmekte ve tedavi olma şansını düşürmektedir. Bu ilaçlar ülkemizde ve tüm dünyada klinik denemeleri yapılmış ve onay almış olan ilaçlardır.VENCLEXTA(Venatoclax);Miyelom, Kronik Lenfoblastik Lösemi ve Akut Miyeloid Lösemi tedavisinde FDA(Food and Drug Administration)tarafindan ruhsatlandırılmış etkin ve güçlü bir ilaçtır.Bu ilaç ile tedavi olan hastalarda çok daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.

Maalesef ülkemizde ilacımız SGK tarafından direkt ödeme kapsamında değil yada hiç ödenmemektedir. Üstelik aylık maliyeti çok yüksektir ve uzun süreli kullanılması gerekebilmektedir. Çoğunlukla sabit gelirli yada iş kaybına uğramış olan hastalarımızın bu ilaçları satın almaları mümkün değildir.

Multiple Myeloma  hastası olmak kaderimiz olmasın.Sizde sağlığımız için mücadelemizde bize destek olun.Bir imza da siz verin.