Mersin Serbest Bölge'ye HASTANE AÇILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Mersin Serbest Bölge'ye HASTANE AÇILSIN talebiyle imza kampanyası başladı

Sendikamızın girişimiyle Mersin Serbest Bölge’ye HASTANE AÇILSIN talebiyle imza kampanyası başlatıldı. Mersin Serbest Bölge işçileri tarafından yürütülen imza kampanyası ile toplanan imzalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na iletilecek. Tüm serbest bölge işçilerini, ellerini taşın altına koymaya, bu önemli sorumlulukta görev almaya, imza kampanyasına destek sunmaya, hep beraber bu haklı talep için imza toplamaya çağırıyoruz.

İŞTE TALEPLERİMİZ:

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve
T.C. Sağlık Bakanlığı’na

Mersin Serbest Bölge’de binlerce işçi bir arada çalışmaktayız. Biz tekstil işçileri olarak üretimde kullanılan tekstil tozu, kimyasal maddeler vb. nedenlerin yanı sıra çalışma koşullarından kaynaklı da birçok sağlık problemi yaşamaktayız.

Ancak Mersin Serbest Bölge’de ölümlü, yaralanmalı “iş kazaları” da yaşanabilmektedir. Son olarak Asteks’te çalışan bir arkadaşımız kolay ulaşılabilir, hızla müdahale edilebilir bir sağlık hizmetinin olmaması nedeniyle hayatını kaybetti. Ayrıca “meslek hastalığı” diye tabir edilen sağlık sorunları bize kanıksatılmış durumdadır.

Türkiye ekonomisi için oldukça önemli olan ve serbest bölge statüsünde kurulan ilk yer olan Mersin Serbest Bölge’de biz herhangi bir sağlık hizmetinden yoksunuz. İşyeri hekimleri haftada en fazla 2 defa gelmekte ancak bizim sağlık sorunlarımıza yeterli olmamaktadır. Zaten çoğunlukla kendilerini görememekteyiz. Hayli uzakta olan hastanelere gitmek için ise izin almak gerekiyor. Fakat çalıştığımız yerlerde işi aksatacağımız iddiasıyla bizlere izinde verilmemektedir.

Bir TIR garajının, kafeteryasının, PTT’sinin, çeşitli banka şubelerinin olduğu Mersin Serbest Bölge’de, en çok ihtiyaç duyduğumuz bir sağlık kuruluşunun olmaması büyük bir eksikliktir. Bu sebeplerden ötürü önemli bir eksikliğin giderilmesini ve Mersin Serbest Bölge’ye ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelikte bir sağlık kuruluşu istiyoruz.