Kampanya Kapatıldı

İntörn Hekim Mevzuatı Yapmak

Bu kampanya 2.754 destekçiye ulaştı


İntörn Hekim Mevzuatı

Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerine ‘‘intörn hekim’’ denir. Bu, artık öğrencilikten çıkıp hekim olmanın en önemli adımı.

Son sınıfa gelen tıp öğrencisi biranda kendini nöbetlerin, poliklinik ve kliniklerin içerisinde bulur.

Tıp eğitiminin en önemli yılı olan bu dönemde bir tıp öğrencisinin yapacağı en iyi şey elinden geldiğince fazla hasta ile iletişimde olmak ve mesleki bilgi ve becerisini en üst düzeye taşıyarak mezun olmaktır. Peki buna fakülte yönetimi ve hocalar tarafından ne kadar müsaade ediliyor, bu durum ne kadar destekleniyor?

Şüphe götürmez bir gerçek olarak söylüyorum ki intörn hekimin asli görevleri hasta bakmak, reçete yazmak, el becerisini ve tıbbi alet kullanımını geliştirmek, hastalık, muayene ve ilaç bilgisi yönünden tüm eksik yönlerini kapatmak olmalıdır çünkü sadece 1 yıl sonra halkımız o insana canını ve sağlığını emanet edecek.

Ancak güzel ülkemizde intörn hekimler, bu işler dışında hekimin asli görevi olmayan birçok işlerde çalıştırılıyor ve mesleki eğitim hak ettiği noktaya kavuşmuyor. Evet biraz önce saydığımız hasta bakmak gibi bölümlerde çalıştırılıyor, eğitim veriliyor hocalarımızın hakkını yemeyeyim ancak buna ayrılan süre ile birazdan sayacağım diğer işler ayrılan süre arasında dağlar kadar fark var.

İntörn hekime yaptırılan, bir hekimin asli görevi olmayan ve intörn hekimlik döneminde maalesef hasta bakmaktan çok daha fazla süreyle yaptırılan işler arasında şunlar yer alıyor; kan şekeri bakmak, kan almak, tansiyon ölçmek, sonda takmak, hastaların ev adresini yazmak gibi sekreterlik işleri yapmak, pansuman yapmak ve daha niceleri…

Bunda ne var diyebilirsiniz ama birkaç kez yapıldığında öğrenilecek bu işleri yüzlerce kez yapmaya gerek var mı?

Örneğin dâhiliye nöbetinde intörn hekim 24 saat boyunca onlarca kan şekeri bakar. Aşağılamak için demiyorum ama kan şekeri bakmak ve bunu kaydetmek hemşire arkadaşlarımızın görevi iken o intörn hekime sadece 1 günde yüzden fazla kan şekeri baktırmanın ne anlamı var?

Hastanın insülinini ayarlamak gibi hayati bir konu hakkında yeterince bilgi verilmezken neden kan şekeri baktırılır ki… İleride atandığında o intörn hekim kan şekerine bakmayacak, hemşire bakacak doktor olarak kendisi de şekerin durumuna göre tedavi verecek. Madem durum bu neden kan şekeri aldırmayı bırakıp tedavi üzerine daha fazla eğitim verilmez ki...

Veya tansiyon bakmak… İntörn hekime tüm servisteki hastaların tansiyonunu baktırmak sadece eziyettir. Bunun yerine acilde çalıştığı sırada hipertansiyona hangi ilaçlarla müdahale edeceği, hangi durumda sevk etmesi gerektiği gibi bilgiler verilmesi daha doğru olmaz mı?

Pansuman yapmak, sonda takmak, kan almak ve daha niceleri…

Evet bunları bir doktorun bilmesi gerekir bu yüzden öğretilsin ancak öğrendikten sonra yüzlerce kez yaptırılmasın.

İntörn hekim dediğimiz kişi 1 yıl sonra doktor olacak. Senin, benim ve tüm vatandaşların canını emanet ettiği insanlar olacak. Onlara daha iyi bir eğitim vermek yerine onları ucuz iş gücü olarak kullanmanın genel perspektifte asla yararı olamaz.

Sağlık hizmetinin tam, eksiksiz ve doğru verilmesi adına intörn hekim eğitimi mutlaka ve en kısa sürede yeniden düzenlenmeli.

Bu amaçla yapılacak en doğru düzenlemelerden birinin ‘‘İntörn Hekim Mevzuatı’’ hazırlamak olduğunu düşünüyorum.

İntörn hekimlerin amaç ve görevleri hakkında yapılacak olan bir mevzuat, intörn hekimleri koruyacak ve hekimlik mesleği dışındaki asli olmayan görevlerini yapmak zorunda kalmayacaklar.

Bunun gerekliliği sağlık hizmetinin kutsallığından gelecek ve daha nitelikli doktorların yetişmesi böylece sağlanabilecek.

Sayın bakanımız Recep Akdağ ve diğer devlet büyüklerimizden bu konu hakkında bir çalışma yapılmasını diliyor ve bu güzel fikrin kendilerinde yer etmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla,

Dr. Enes BAŞAK

www.instagram.com/drenesbasakBugün Enes imzanı bekliyor!

Enes Başak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Sağlık Bakanlığı: İntörn Hekim Mevzuatı Yapmak». Enes ve imza atan diğer 2.753 kişiye katıl.