INR Ölçüm Cihazları Ödeme Kapsamına Alınsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Ülkemizde binlerce mekanik kalp kapağı amaliyatı olmuş ve coumadin kullanan hastalar ortalama üç hafta da bir ınr baktırıp ilaçlarını ınr sonuçlarına göre almaktadır. Bu değerin yüksek olması kanamaya düşük olması pıhtıya neden olmaktadır.mekanik kapak hastalarının kan değerlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve hayatlarının hastanede geçmemesi için ınr ölçüm cihazlarının devlet tarafından ödenmesi gerekmektedir. Biz her hafta hastane köşelerinde olmak istemiyoruz. Destek olarak sesimizi duyurmamıza yardımcın olun