Emeğimiz görmezden gelinmesin

Emeğimiz görmezden gelinmesin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
sağlık bakanlığı ve tarafına elif Nur bu kampanyayı başlattı

Ulkemizde hekimlere adaletli bir maaş politikası uygulanmadığı  ortadadır. Insanımızın sağlığı için gece gundüz çalışan, nöbet tutan, sıklıkla saldırılara ve hakarete maruz kalan hekimlerin çalışmalarinin karşılığı bu olmamalı.hekimlerin taban ücreti en az 10.000 tl olmalı ve döner sermaye dağıtıminda butün sağlik personellerine hakkaniyetli bir sistem uygulanmalı. 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.